20:14 ICT Thứ năm, 15/11/2018 BDTX năm học 2018-2019 | Những ưu điểm khi lắp camera ở trường học | Lịch công tác tháng 5/2017 | Kế hoạch tháng 5 - 2016 | HD số 630/PGD&ĐT, ngày 24/3/2016 HD NCKH&SKKN | HD số 665/ SGD ĐT | Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 | Hướng dẫn số: 2238/SGD ĐT-GDTrH, ngày 14/11/2013 | Thời khóa biểu lần 8 năm học 2013-2014 | Thời khóa biểu lần 7 năm học 2013-2014 | 

Trang nhất » Album hoạt động

Ảnh hoạt đông khai giảng 4 photos | 287 view

Khai giảng năm học mới

Chủ tịch

jpg

jpg
Ảnh Trường 65 photos | 2899 view

jpg

jpg

jpg

jpg

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Ảnh tổng kết 22 photos | 1183 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Câu lạc bộ 10 photos | 637 view

CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

CLB

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2 photos | 215 view

jpg

Sinh hoạt nữ công ngày 20/10/2014
no image
Năm học 2015-2016 8 photos | 259 view

1

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
Năm học 2016-2017 12 photos | 114 view

Ảnh tổng kết

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image