21:04 ICT Thứ ba, 22/01/2019 BDTX năm học 2018-2019 | Những ưu điểm khi lắp camera ở trường học | Lịch công tác tháng 5/2017 | Kế hoạch tháng 5 - 2016 | HD số 630/PGD&ĐT, ngày 24/3/2016 HD NCKH&SKKN | HD số 665/ SGD ĐT | Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 | Hướng dẫn số: 2238/SGD ĐT-GDTrH, ngày 14/11/2013 | Thời khóa biểu lần 8 năm học 2013-2014 | Thời khóa biểu lần 7 năm học 2013-2014 | 

Trang nhất » Download

Dự thảo đề án thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên, nhân viên

Tác giả: N/A - Đã xem: 369 - Đã tải về: 18

ĐỀ ÁN
Về việc thuyên chuyển, luân chuyển, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Phổ thông cơ sở

CV Số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 09/02/2010

Tác giả: N/A - Đã xem: 407 - Đã tải về: 19

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT