21:04 ICT Thứ ba, 22/01/2019 BDTX năm học 2018-2019 | Những ưu điểm khi lắp camera ở trường học | Lịch công tác tháng 5/2017 | Kế hoạch tháng 5 - 2016 | HD số 630/PGD&ĐT, ngày 24/3/2016 HD NCKH&SKKN | HD số 665/ SGD ĐT | Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 | Hướng dẫn số: 2238/SGD ĐT-GDTrH, ngày 14/11/2013 | Thời khóa biểu lần 8 năm học 2013-2014 | Thời khóa biểu lần 7 năm học 2013-2014 | 

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Kết quả học tập

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÂT LƯỢNG LẦN II NĂM HỌC 2012-2013

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÂT LƯỢNG LẦN II NĂM HỌC 2012-2013 ( Đối với những môn rút chấm)