03:42 ICT Thứ ba, 11/12/2018 BDTX năm học 2018-2019 | Những ưu điểm khi lắp camera ở trường học | Lịch công tác tháng 5/2017 | Kế hoạch tháng 5 - 2016 | HD số 630/PGD&ĐT, ngày 24/3/2016 HD NCKH&SKKN | HD số 665/ SGD ĐT | Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 | Hướng dẫn số: 2238/SGD ĐT-GDTrH, ngày 14/11/2013 | Thời khóa biểu lần 8 năm học 2013-2014 | Thời khóa biểu lần 7 năm học 2013-2014 | 

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Thời khoá biểu

Thời khoá biểu dạy ôn thi tuyển THPT năm 2013

Thứ ba - 14/05/2013 15:28
LỊCH DẠY ÔN THI LỚP 10 CÁC LỚP
TRƯỜNG THCS QUANG THÀNH
Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C Lớp 9D Lớp 9E Ngày dạy
Buổi Môn GV dạy Buổi Môn GV dạy Buổi Môn GV dạy Buổi Môn GV dạy Buổi Môn GV dạy
1 Toán  Cô Nhưng 1 Anh T. Minh 1 Văn C. Điều 1 Toán  C. Vân 1 Anh C. Yến Chiều 16/5
2 Văn  T. Hậu 2 Toán C. Nhưng 2 Anh T. Minh 2 Văn  C. Điều 2 Toán C. Hương C. 17/5
3 Anh T. Minh 3 Văn T. Hậu 3 Toán C. Vân 3 Anh C. Yến 3 Văn C. Điều C. 18/5
4 Toán  Cô Nhưng 4 Anh T. Minh 4 Văn C. Điều 4 Toán  C. Vân 4 Anh C. Yến C. 20/5
5 Văn  T. Hậu 5 Toán C. Nhưng 5 Anh T. Minh 5 Văn  C. Điều 5 Toán C. Hương C. 21/5
6 Anh T. Minh 6 Văn T. Hậu 6 Toán C. Vân 6 Anh C. Yến 6 Văn C. Điều Sáng 22/5
7 Toán  Cô Nhưng 7 Anh T. Minh 7 Văn C. Điều 7 Toán  C. Vân 7 Anh C. Yến C. 22/5
8 Văn  T. Hậu 8 Toán C. Nhưng 8 Anh T. Minh 8 Văn  C. Điều 8 Toán C. Hương C. 23/5
9 Anh T. Minh 9 Văn T. Hậu 9 Toán C. Vân 9 Anh C. Yến 9 Văn C. Điều C. 24/5
10 Toán  Cô Nhưng 10 Anh T. Minh 10 Văn C. Điều 10 Toán  C. Vân 10 Anh C. Yến C. 25/5
11 Văn  T. Hậu 11 Toán C. Nhưng 11 Anh T. Minh 11 Văn  C. Điều 11 Toán C. Hương S. 27/5
12 Anh T. Minh 12 Văn T. Hậu 12 Toán C. Vân 12 Anh C. Yến 12 Văn C. Điều C. 27/5
13 Toán  Cô Nhưng 13 Anh T. Minh 13 Văn C. Điều 13 Toán  C. Vân 13 Anh C. Yến S. 28/5
14 Văn  T. Hậu 14 Toán C. Nhưng 14 Anh T. Minh 14 Văn  C. Điều 14 Toán C. Hương S. 29/5
15 Anh T. Minh 15 Văn T. Hậu 15 Toán C. Vân 15 Anh C. Yến 15 Văn C. Điều C. 29/5
16 Toán  Cô Nhưng 16 Anh T. Minh 16 Văn C. Điều 16 Toán  C. Vân 16 Anh C. Yến S. 31/5
17 Văn  T. Hậu 17 Toán C. Nhưng 17 Anh T. Minh 17 Văn  C. Điều 17 Toán C. Hương C. 31/5
18 Anh T. Minh 18 Văn T. Hậu 18 Toán C. Vân 18 Anh C. Yến 18 Văn C. Điều S. 1/6
19 Toán  Cô Nhưng 19 Anh T. Minh 19 Văn C. Điều 19 Toán  C. Vân 19 Anh C. Yến S. 3/6
20 Văn  T. Hậu 20 Toán C. Nhưng 20 Anh T. Minh 20 Văn  C. Điều 20 Toán C. Hương C. 3/6
21 Anh T. Minh 21 Văn T. Hậu 21 Toán C. Vân 21 Anh C. Yến 21 Văn C. Điều S. 4/6
22 Toán  Cô Nhưng 22 Anh T. Minh 22 Văn C. Điều 22 Toán  C. Vân 22 Anh C. Yến S. 5/6
23 Văn  T. Hậu 23 Toán C. Nhưng 23 Anh T. Minh 23 Văn  C. Điều 23 Toán C. Hương C. 5/6
24 Anh T. Minh 24 Văn T. Hậu 24 Toán C. Vân 24 Anh C. Yến 24 Văn C. Điều S. 6/6
25 Thi thử TOÁN 25 Thi thử TOÁN 25 Thi thử TOÁN 25 Thi thử TOÁN 25 Thi thử TOÁN 7/6/2013
26 Thi thử VĂN 26 Thi thử VĂN 26 Thi thử VĂN 26 Thi thử VĂN 26 Thi thử VĂN 8/6/2013
27 Thi thử ANH 27 Thi thử ANH 27 Thi thử ANH 27 Thi thử ANH 27 Thi thử ANH 8/6/2013
28 Toán  Cô Nhưng 28 Anh T. Minh 28 Văn C. Điều 28 Toán  C. Vân 28 Anh C. Yến S. 10/6
29 Văn  T. Hậu 29 Toán C. Nhưng 29 Anh T. Minh 29 Văn  C. Điều 29 Toán C. Hương C.10/6
30 Anh T. Minh 30 Văn T. Hậu 30 Toán C. Vân 30 Anh C. Yến 30 Văn C. Điều S. 11/6
31 Toán  Cô Nhưng 31 Anh T. Minh 31 Văn C. Điều 31 Toán  C. Vân 31 Anh C. Yến S. 12/6
32 Văn  T. Hậu 32 Toán C. Nhưng 32 Anh T. Minh 32 Văn  C. Điều 32 Toán C. Hương C. 12/6
33 Anh T. Minh 33 Văn T. Hậu 33 Toán C. Vân 33 Anh C. Yến 33 Văn C. Điều S. 13/6
34 Toán  Cô Nhưng 34 Anh T. Minh 34 Văn C. Điều 34 Toán  C. Vân 34 Anh C. Yến S. 14/6
35 Văn  T. Hậu 35 Toán C. Nhưng 35 Anh T. Minh 35 Văn  C. Điều 35 Toán C. Hương C. 14/6
36 Anh T. Minh 36 Văn T. Hậu 36 Toán C. Vân 36 Anh C. Yến 36 Văn C. Điều S. 15/6
37 Toán  Cô Nhưng 37 Anh T. Minh 37 Văn C. Điều 37 Toán  C. Vân 37 Anh C. Yến S. 16/6
38 Văn  T. Hậu 38 Toán C. Nhưng 38 Anh T. Minh 38 Văn  C. Điều 38 Toán C. Hương C. 16/6
39 Anh T. Minh 39 Văn T. Hậu 39 Toán C. Vân 39 Anh C. Yến 39 Văn C. Điều S. 17/6
40 Toán  Cô Nhưng 40 Anh T. Minh 40 Văn C. Điều 40 Toán  C. Vân 40 Anh C. Yến C. 17/6
41 Văn  T. Hậu 41 Toán C. Nhưng 41 Anh T. Minh 41 Văn  C. Điều 41 Toán C. Hương S.18/6
42 Anh T. Minh 42 Văn T. Hậu 42 Toán C. Vân 42 Anh C. Yến 42 Văn C. Điều S.19/6
43 Toán  Cô Nhưng 43 Anh T. Minh 43 Văn C. Điều 43 Toán  C. Vân 43 Anh C. Yến C.19/6
44 Văn  T. Hậu 44 Toán C. Nhưng 44 Anh T. Minh 44 Văn  C. Điều 44 Toán C. Hương S. 20/6
45 Anh T. Minh 45 Văn T. Hậu 45 Toán C. Vân 45 Anh C. Yến 45 Văn C. Điều S.21/6
GVCN: C. Nhưng GVCN: T. Minh GVCN: C. Vân GVCN: C. Điều GVCN: C. Hương  
                      HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Đức Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn